Wydawca treści Wydawca treści

Stan posiadania

Nadleśnictwo Bełchatów prowadzi gospodarkę leśną na podstawie planu urządzania lasu na lata 2007-2016 wg stanu na 01.01.2007r. zatwierdzonego przez Ministra Środowiska, Decyzją nr DL-L-lp-611-53/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku.

W/w plan składa się z następujących części:

Część opisowa - elaborat

Opisy taksacyjne dla wszystkich wydzieleń

Plan zagospodarowania

Mapy tematyczne (cięć, nasiennictwa, mapy przeglądowe)

Plany dla poszczególnych leśnictw

  • Zasięg terytorialny Nadleśnictwa  - 1 199,70 km2,
  • Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa  -  19 554 ha,
  • Plan urządzenia lasu na lata 2007 – 2016 (9 rok obowiązywania PUL)

Nadleśnictwo Bełchatów zarządza gruntami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie województwa łódzkiego. Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju grunty te znajdują się w 5 powiatach (bełchatowski, piotrkowski, radomszczański, łaski, pajęczański), obejmujących teren 2 miast: BełchatówZelów oraz 13 gmin: Bełchatów, Dobryszyce, Drużbice, Gomunice, Grabica, Kamieńsk, Kleszczów, Kluki, Rząśnia, Sulmierzyce, Szczerców, Widawa, Zelów.

Teren Nadleśnictwa podzielony jest na 2 obręby leśne: Kluki i Wola Grzymalina, które obejmują 14 leśnictw i 1 Gospodarstwo Szkółkarskie.