Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki (PKMWiW) został utworzony Uchwałą W.R.N. w Sieradzu z dnia 14 września 1989 roku. Następnie został powiększony Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 20, poz. 113). W kolejnym Rozporządzeniu z dnia 20 października 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 27, poz. 166) wojewoda sieradzki powiększył park o tereny znajdujące się w myśl poprzedniego rozporządzenia w otulinie.

Aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki jest Rozporządzenie Nr 9/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 20, poz. 194).

Zgodnie z tym rozporządzeniem obszar Parku obejmuje powierzchnię 25 330 ha na terenie gmin: Widawa i Sędziejowice w powiecie łaskim, gmin Burzenin, Sieradz w powiecie sieradzkim, gmin: Konopnica, Ostrówek w powiecie wieluńskim oraz gmin Zapolice, Zduńska Wola w powiecie zduńskowolskim i Rusiec w powiecie bełchatowskim.

Pieczę nad parkiem sprawuje Dyrekcja Zespołu Sieradzkich Parków Krajobrazowych. Jako organ społeczno-doradczy przy dyrektorze parku działa Rada Naukowo-Społeczna.

W granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Bełchatów znajduje się jedynie niewielki wschodni fragment parku, położony na terenie gminy Widawa.

W granicach PKMWiW leżą jedynie oddz.: 386, 388, 389 z Leśnictwa Restarzew Obrębu Kluki, a łączna ich powierzchnia wynosi 60,44 ha.