Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat przyrody

Rezerwat Łuszczanowice został utworzony Zarządzeniem MLiPD z dnia 19 kwietnia 1979 roku (M.P. Nr 13, poz. 77) w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Rezerwat obejmował, wg oznaczeń planu ul na lata 1967-1977, oddziały 166m, 167c-j,l, 168d,f,i,j o powierzchni leśnej 40,86 ha w Leśnictwie Łuszczanowice Nadleśnictwa Bełchatów.
Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu jodłowego naturalnego pochodzenia na granicy zasięgu jodły.
Zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 30 marca 2005 r. rezerwat Łuszczanowice należy zaliczyć do rodzaju rezerwatów leśnych, typu fitocenotycznego zbiorowisk leśnych podtypu lasów nizinnych.
Pod względem administracyjnym Rezerwat Łuszczanowice położony jest w gminie Kleszczów, powiecie bełchatowskim, województwie łódzkim. Rezerwat leży w Obrębie Wola Grzymalina w Leśnictwie Łuszczanowice w uroczysku o tej samej nazwie.
Całkowita powierzchnia rezerwatu, wynikająca z danych SILP, wynosi 41,09 ha i jest różna od powierzchni wynikającej za aktu powołania.. Wg stanu na 1 stycznia 2007 roku rezerwat obejmuje grunty leśne zalesione w oddz.: 197m, 198c-j,l, 199g,h,k,l o powierzchni 40,37 ha oraz grunty związane z gospodarką leśną w oddz.: 198~a,~b, 199~a,~f o powierzchni 0,72 ha.