Położenie

Nadleśnictwo Bełchatów wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Lasy nadleśnictwa położone są w VI Krainie Małopolskiej, w środkowej części dzielnicy 1 Sieradzko-Opoczyńskiej, w mezoregionie Sieradzko-Łódzkim w części południowej województwa łódzkiego. Swym zasięgiem działania obejmuje obszar 120.000 ha. Lesistość terenu wynosi ok. 28%. Nadleśnictwo zarządza lasami państwowymi o powierzchni 19.489 ha (z czego na powierzchnię leśną przypada 18.226 ha, w tym drzewostany stanowią 17.392 ha). Lasy innych własności w zasięgu działania Nadleśnictwa zajmują powierzchnię około 16.400 ha. Nadleśnictwo administracyjnie podzielone jest na dwa obręby leśne: Kluki 9 leśnictw i Wola Grzymalina 6 leśnictw oraz gospodarstwo szkółkarskie Borowiny.

Galeria zdjęć

Kilka zdjęć z jedynego rezerwatu przyrody znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Bełchatów

Historia

Nadleśnictwo powstało na mocy Zarządzenia nr 60 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 15 XI 1975 roku, w miejsce likwidowanych nadleśnictw Kluki o powierzchni ogólnej 5474 ha i Wola Grzymalina o powierzchni 5984 ha.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.