Asset Publisher Asset Publisher

Weryfikacja pilarzy w Nadleśnictwie Bełchatów

W dniu 02.02.2018 r. w Nadleśnictwie Bełchatów odbyła się weryfikacja pilarzy pracujących na terenie nadleśnictwa. Jej celem było podniesienie bezpieczeństwa pracy oraz jakości świadczonych usług. Po raz kolejny  przypomniano zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz certyfikacji obowiązujące w Lasach Państwowych. Do weryfikacji przystąpiło 37 pilarzy. Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna, w której zadaniem każdego z Nich było ścięcie drzewa. Komisja oceniała przestrzeganie zasad BHP podczas ścinki oraz parametry powstałego pniaka. Najlepsi pilarze otrzymali drobne upominki przydatne do pracy w lesie (m. in. siekierę, hełm, kanister, kliny, rękawice). Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem w Szkółce Leśnej Borowiny.