Asset Publisher Asset Publisher

Kolejna edycja „Zimowej pomocy dla zwierząt” za nami!

Kolejna edycja „Zimowej pomocy dla zwierząt" za nami!

Po raz dziewiętnasty Nadleśnictwo Bełchatów we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody organizowało finał konkursu „Zimowa pomoc dla zwierząt". Do Izby Edukacji Ekologicznej w Borowinach zaproszone były tłumy dzieci.

Pięć szkół, które przez całą zimę czynnie brało udział w pomaganiu zwierzętom i stworzyło film krótkometrażowy ukazujący swoją działalność, zostało zaproszonych do kolejnego etapu. Etap drugi polegał na przedstawieniu krótkich inscenizacji o tematyce ochrony lasu i ekologii. Wszystkie przedstawienia były bardzo skrupulatnie przygotowane, uczestnicy konkursu zaprezentowali nietuzinkowe stroje, a scenariusze były były bardzo ciekawe i pouczające. W skład komisji wchodzili przedstawiciele organizatorów oraz zaproszeni goście z Urzędu Miasta Bełchatowa, Starostwa Powiatowego, PGEGiEK S.A. Oddziału Elektrownia Bełchatów  oraz kół łowieckich. Nagroda główna ufundowana przez Nadleśnictwo Bełchatów, wycieczka przyrodnicza do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, trafiła do Szkoły Podstawowej w Kaszewicach. Drugie miejsce przypadło Gimnazjum w Łobudziacach, trzecie zajął Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie. Czwarte miejsce przyznano Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchatowie. Miejsce piąte zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie. Jury pogratulowało wszystkim uczestnikom oraz wręczyło puchary i nagrody.

Rozstrzygnięto również część indywidualną konkursu. Do Nadleśnictwa wpłynęło 196 prac plastycznych o tematyce ogólnoprzyrodniczej, głównie z zakresu dokarmiania zwierząt zimą. Nagrodzonych zostało 90 uczniów z 31 szkół. W tym roku komisja zdecydowała o przyznaniu po raz pierwszy nagrody GRAND PRIX, która trafiła do Adama Michalaka z Zespołu Szkół w Klukach.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę. Gratulujemy zwycięzcom i już teraz zapraszamy wszystkich na kolejną edycję konkursu!