Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP w Łodzi posiada certyfikaty FSC i PEFC przyznawane gospodarce leśnej.

FSC ® (C018276).

Nadleśnictwo Bełchatów w dniu 07 maja 2018 r. otrzymało nowy kod certyfikatu FSC Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu: SGS-FM/COC-011009, który obowiązuje do dnia 6 maja 2023 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Łodzi są zarządzane z zachowaniem międzynarodowych standardów ochrony środowiska, z poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

PEFC

Nadleśnictwo Bełchatów 13 stycznia 2018 roku uzyskało certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC.

Ostatni audyt odbył  się w dniach 4 – 6  grudnia 2017 r.

Certyfikat ( PL PEFC-12/0006) obowiązuje w okresie od 13.01.2018 do 12.01.2021 r.

 

 

Sprawdzono  zgodność systemu zarządzania RDLP w Łodzi z sześcioma kryteriami audytu. Były nimi między innymi utrzymanie, wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych i ich udział w globalnym bilansie węgla, zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych, utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów. Audytowi poddano również system zarządzania i nadzoru biura łódzkiej dyrekcji.

 

 

 

Dane dot. monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa. Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie.

Materiały do pobrania